Välkommen till Catorce AB - konsult i företagsutveckling


Vår Affärsidé är att göra konsultarbete i företag och organisationer. Vi gör analys och beslutsunderlag åt chefer och styrelser. Vi ger råd och gör handlingsplan till chefer i hur de kan arbeta med verkställande av förändring, beslut och personalärenden. Vi åtar oss rollen som projektledare. Ofta över en tidsperiod av 3-9 månader, ibland kortare eller längre beroende på uppdragets art.

Vår vision är att vara ortens bästa konsult i företagsutveckling. Vår mission är att träna och stötta chefer i att leda förändring, affärer och människor. Vi tar ansvar genom våra värderingar mod, omtanke och handlingskraft.

  

Under åren 2017-2018 har Catorce AB bland annat utfört dessa fyra uppdrag för tre olika företag: 

  • Arbetat fram beslutsunderlag till styrelsen och verkställt deras beslut av Organisationsförändring inklusive utvecklings- och  uppsägningssamtal samt fackliga förhandlingar. Genomfört försäljningen av ett aktiebolag inom retail med 300 mkr i omsättning. Uppdragsgivare Best of Brands Sthlm AB. 
  • Projektledare för Tillväxt i E-handel och Logistik. Uppdragsgivare Almi Jönköping.
  • Styrelsearbete i bemanningsföretag. Uppdragsgivare OnePartnerGroup AB. 

Vill Du ha hjälp med något liknande?  

Hör av Dig, så talas vi vid!

Kommunikation och media

Ring mig på 0727-14 18 14 eller mejla genom att klicka nedan.


Copyright Catorce